Raketter og rebeller

Forfatterne håper at du – og gjerne flere sammen med deg – vil ha glede av innholdet i Raketter og rebeller i jobb, undervisning, frivillige engasjementer eller generelt i egen kompetansebygging. ​

Vi håper også at du er enig med oss i at det er fair om du kjøper boken hvis du ønsker å bruke denne presentasjonen gratis. Om du bruker innholdet i undervisning, håper vi også at du setter boken på pensum – og om du bruker innholdet i et prosjekt, kjøper boken til dem du jobber tettest med.  ​

Ellers er bruk av hele eller deler av dette materiellet tillatt så lenge du refererer til Raketter og rebeller. I presentasjonen finner du det meste, og av og til i flere varianter slik at du kan plukke ut det som er mest nyttig for deg.​

  • Du må selv skaffe seg nødvendige rettigheter til illustrasjonsbilder som ikke er publisert i boken.​
  • Du har ikke lov til å videreselge noe av innholdet.​

Send gjerne en e-post til hello@mars.as om du finner skrivefeil vi ikke har plukket opp, hvis du har tilbakemelding til oss, har lyst på et foredrag, eller lignende. Om du vil følge oss på Linkedin finner du oss på Mars Brand Strategy.​

Lykke til!​